หมวดหมู่ : กีตาร์ไฟฟ้า
ยี่ห้อ : DAngelico
ราคาเช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 300.00 บาท / ชิ้น
หมวดหมู่ : กีตาร์ไฟฟ้า
ยี่ห้อ : DAngelico
ราคาเช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 200.00 บาท / ชิ้น

 หมวดหมู่ : เบสไฟฟ้า
ยี่ห้อ : DAngelico
ราคาเช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 300.00 บาท / ชิ้น

 หมวดหมู่ : ตู้แอมป์
ยี่ห้อ : Harrier
ราคาเช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 200.00 บาท / ชิ้น