หมวดหมู่ : เอฟเฟคกีตาร์
ยี่ห้อ : Boss
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 200.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 3 ชิ้น

 หมวดหมู่ : ตู้แอมป์
ยี่ห้อ : Harrier
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 200.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 1 ชิ้น

 หมวดหมู่ : ตู้แอมป์
ยี่ห้อ : Harrier
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 200.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 0 ชิ้น
หมวดหมู่ : เบสไฟฟ้า
ยี่ห้อ : DAngelico
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 350.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 3 ชิ้น

 หมวดหมู่ : เบสไฟฟ้า
ยี่ห้อ : DAngelico
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 300.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 1 ชิ้น

 หมวดหมู่ : กีตาร์โปร่งไฟฟ้า
ยี่ห้อ : Romeo
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 200.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 0 ชิ้น
หมวดหมู่ : กีตาร์โปร่งไฟฟ้า
ยี่ห้อ : Romeo
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 250.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 3 ชิ้น

 หมวดหมู่ : กีตาร์ไฟฟ้า
ยี่ห้อ : DAngelico
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 200.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 2 ชิ้น

 หมวดหมู่ : กีตาร์ไฟฟ้า
ยี่ห้อ : DAngelico
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 200.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 2 ชิ้น

 หมวดหมู่ : กีตาร์ไฟฟ้า
ยี่ห้อ : DAngelico
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 300.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 0 ชิ้น