หมวดหมู่ : กีตาร์โปร่งไฟฟ้า
ยี่ห้อ : Romeo
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 200.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 0 ชิ้น
หมวดหมู่ : กีตาร์โปร่งไฟฟ้า
ยี่ห้อ : Romeo
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 250.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 3 ชิ้น