หมวดหมู่ : กีตาร์ไฟฟ้า
ยี่ห้อ : DAngelico
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 200.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 2 ชิ้น

 หมวดหมู่ : กีตาร์ไฟฟ้า
ยี่ห้อ : DAngelico
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 200.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 2 ชิ้น

 หมวดหมู่ : กีตาร์ไฟฟ้า
ยี่ห้อ : DAngelico
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 300.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 0 ชิ้น