หมวดหมู่ : ตู้แอมป์
ยี่ห้อ : Harrier
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 200.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 1 ชิ้น

 หมวดหมู่ : ตู้แอมป์
ยี่ห้อ : Harrier
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 200.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 0 ชิ้น