หมวดหมู่ : เบสไฟฟ้า
ยี่ห้อ : DAngelico
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 350.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 3 ชิ้น

 หมวดหมู่ : เบสไฟฟ้า
ยี่ห้อ : DAngelico
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 300.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 1 ชิ้น