หมวดหมู่ : เอฟเฟคกีตาร์
ยี่ห้อ : Boss
เช่าวันละ : 200.00 บาท / ชิ้น
ค่ามัดจำ : 200.00 บาท / ชิ้น
จำนวนคงเหลือ : 3 ชิ้น